Emily Copyright (c) 2000 Douglas Herr

Leica R4sP, Leitz 180 mm f/3.4 APO-Telyt-R