writersblock provocatus interruptus

and on water she could drift off

joining the green torrent

and salmon back in it again

wished upon but no star falls wished

just the same

and he loves me too, said little daisy

cloud whinged that I should do some more waiting

(neverending nights long)

colza oil into the pot boils

hydrogen fireball recoils

I let my voice go

just a bit

too far

dried prunes are sitting in the oven

closed eyes dreaming up above them

my hand went walking

words went crawling

balancing themselves on lining

that is why I'm here

just a bit

far.

 

 

 

 

writersblock provocatus interruptus

en op water kon ze drijven

met de groene stroom mee

en zalmend terug omhoog

wens gedaan maar geen ster wou vallen

toch gewenst

en hij houdt van mij, zei madeliefje

wolk drensde luid dat ik nog maar wat moet wachten

(eindeloze nachten)

koolzaadolie in de pot knal

waterstof gemaakt tot vuurbal

ik liet mijn stem gaan

eventjes

te ver

gedroogde pruimen in de oven

dichte oogjes dromen boven

mijn hand ging lopen

woorden kropen

balancerend over lijnen

daarom ben ik hier

eventjes

ver.

 

 

Rhode Liana Hagmeijer
tr. from the Flemish by Levi Wagenmaker