Home

***Villages***

 

Blagorodovac

Brekinska

Brestovac

Dalj

Dezanovac

Djakovo

Djulovac

Dobrovac

Gaj

Gornja Kovacica

Govede Polje

Hrastovac

Ivanovo Polje

Johannesdorf/Ivanovac

Kapetanovo Polje

Krestelovac

Krndija

Marinoselo

Nova Pazova

Novi Antunovac

Palesnik

Pasijan

Pozega

Satnica Djakovacka

Sokolovac

Tomasica

Trojeglava

Ujanik

Veliki Grdjevac

Velika Pisanica

Viskovci

Vocin

Zoljan

Zrinska

 

Updated: July 1, 2009

Home