Người chủ trương: Charlie Nguyễn

E-mail tiếp nhận ư kiến : webmaster@charlienguyen.com

Thư Ngỏ

 

Kính thưa quư vị độc giả và quư thân hữu,

 

 Cho đến nay đă qua nhiều năm, các bài viết của tôi hầu hết đều nhắm trọng tâm vào việc “Giải Hoặc Ki Tô Giáo”, bao gồm cả Công Giáo và Tin Lành, để phục vụ lợi ích của dân tộc, góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa Việt Nam. Các bài viết đó đều là những công tŕnh lao động tim óc đă được bộc lộ ra ngoài với tất cả tấm ḷng chân thành và trung thực của tôi.

 

Tôi đă được nhiều giới độc giả trong và ngoài nước tán thành ủng hộ. Đặc biệt là các anh em trong nhóm Giao-Điểm đă nhiệt liệt hoan nghênh các tác phẩm của tôi. Từ đầu năm 2001 đến nay, Giao-Điểm đă xuất bản 4 cuốn sách của tôi và sẽ tiếp tục tác phẩm thứ năm trong những ngày sắp tới. Nhiều bài viết của tôi đă được đăng trên tạp chí Giao-Điểm (xuất bản mỗi tam cá nguyệt ). Quan trọng hơn cả là trên Trang Nhà Giao-Điểm, ít nhất tôi cũng có mỗi tháng một bài được truyền đi trên mạng lưới toàn cầu (www.giaodiem.com) liên tục trong 3 năm qua (từ 4/2001 đến 4/2004).

 

Tôi biết ơn Giao-Điểm rất nhiều,  v́ nếu không có sự khuyến khích và ủng hộ tích cực của các anh em đó th́ đến nay các tác phẩm văn hóa của tôi rất có thể đă bị thất lạc trên một chặng đường nào đó trong cuộc chiến đấu đơn độc đầy cam go của tôi trong 10 năm qua. Để đền đáp ơn tri ngộ đó, tôi đă viết “Di Chúc Văn Hóa” theo đúng luật pháp Hoa Kỳ, với nội dung chính yếu là: tất cả các tác phẩm văn hóa của tôi đă do Giao-Điểm xuất bản sẽ thuộc bản quyền  của Giao-Điểm sau khi tôi mệnh chung; các thân nhân của tôi không có quyền cản trở việc xuất bản, tái bản và phổ biến các tác phẩm này.

 

Nay, do sự tự nguyện của một nhóm anh em bạn tại Houston có khả năng chuyên môn về kỹ thuật tin học giúp tôi mở một trang webpage riêng để tôi có thể tập trung và phổ biến các bài viết của ḿnh với tư cách hoàn toàn độc lập. Tôi ước mong lập trường của ḿnh sẽ vững chắc trước sau như một, không nghiêng ngả theo một xu hướng chính trị nào, không bị phe phái chính trị nào lợi dụng.  Từ trước đến nay, cũng như từ nay về sau, tôi chỉ có hai mục tiêu:

 

Thứ nhất là “Giải hoặc Ki Tô Giáo” và đồng thời phổ biến những kiến thức cần biết về các tiềm năng nguy hiểm của các đạo độc thần (monotheist religions).

 

Thứ hai :  Tất cả để phụng sự những lợi ích của dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, tôi không nhắm phục vụ lợi ích riêng tư của bất cứ ai và cũng không nhắm đả kích một cá nhân nào với lư do thù oán riêng tư.

 

Sau khi đă minh định lập trường và các mục tiêu chiến đấu của tôi như trên, tôi ước mong quư độc giả và các thân hữu hăy ủng hộ tôi bằng cách t́m đọc và phổ biến cho nhiều người khác cùng đọc Trang Nhà “Tôn Giáo và Dân Tộc” tại ba nơi sau đây (mirror site):

 

* http://charlienguyen.com/

* http://home.earthlink.net/~charlienguyen

* http://home.comcast.net/~charlieng

 

Trân trọng cám ơn và kính chào quư độc giả cùng các bạn.

 

                                                                                                     Houston, ngày 02 tháng Sáu 2004

 Bùi Văn Chấn

(bút hiệu Charlie Nguyễn).

 

 

 

David & Goliath